"აცეკვებული სვანეთი" - დავით ჯავრიშვილი

დავით ჯავრიშვილის სვანეთის საექსპედიციო მოგზაურობა

“აცეკვებული სვანეთი”

1920 -1930 წლები

ინტერნეტ ტელევიზია არტარეა

ქრონომეტრაჟი: 00:09:59

DanceArt.Ge