აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის საქართველოს დამსახურებული სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

დაარსებიდან დღემდე – 2014 წელი

ქრონომეტრაჟი: 00:23:26

DanceArt.Ge