დავით ჯავრიშვილი - ქართული ცეკვის რაინდი

დავით ჯავრიშვილი – ქართული ცეკვის რაინდი

ბიოგრაფიული და შემოქმედებითი ექსკურსი

ინტერნეტ ტელევიზია – არტარეა

2012 წელი

ქრონომეტრაჟი: 00:21:24

DanceArt.Ge