“ღამე ტიალ მთაზე” – ბალეტი ერთ მოქმედებად

რუსეთის ი. მოისეევის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური ხალხური ცეკვის ანსამბლი

ინფორმაცია

“ღამე მელოტ მთაზე” – ბალეტი ერთ მოქმედებად

რუსეთის ი. მოისეევის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური ხალხური ცეკვის ანსამბლი

 

ბალეტი ერთ მოქმედებად –  ნ. გოგოლის ნაწარმოებების მიხედვით

პრემიერა შედგა 1983 წელს

 

ლიბრეტო და ქორეოგრაფია: ი. მოისეევი

მუსიკა: მ. მუსორგსკი

ქრონომეტრაჟი: 00:40:12

წელი: 2007

ისტორია

მალე დაემატება

DanceArt.Ge