ხალხური ცეკვის ანსამბლი “ირისტონი” – 45 წლის იუბილე

ჩრდილოეთ ოსეთის კ.ლ ხეთაგუროვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხალხური ცეკვის დამსახურებული ანსამბლი "ირისტონი"

ინფორმაცია

ხალხური ცეკვის ანსამბლი “ირისტონი”
45 წლის იუბილე

ჩრდილოეთ ოსეთის კ.ლ ხეთაგუროვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხალხური ცეკვის დამსახურებული ანსამბლი “ირისტონი”

 

სამხატვრო ხელმძღვანელი: მახარბეკ პლიევი

ჟანრი: ხალხური ცეკვა

ქრონომეტრაჟი: 01:51:08

წელი: 2021

ცეკვები

1. “სიმდი”

2. “ქალთა ცეკვა” ანსამბლი “ალანი”

3. “ჩიჩირდგ” ყალმუხური ცეკვა

4. “ზეიმი სამანგულში” ბავშვთა სანიმუშო ანსამბლი “პატარა ჯიგიტი”

5. “ბოშური”

6. “დიგორელი ოსები, დიგორების საცეკვაო” ანსამბლი “გორეც”

7. “შვიდი ჩერქეზი” ქორეოგრაფიული კომპოზიცია გრიშა პლიევის

     ბალადის მიხედვით

8. “ჩემო ირისტონ” ბავშვთა სანიმუშო ანსამბლი “მთის შვილები”

9. “ქართული სიუიტა”

10. სიმღერა

11. “ახალგაზრდული ცეკვა”

12. ცეკვავენ ანსამბლის ვეტერანები

ისტორია

მალე დაემატება

DanceArt.Ge