საიტი იმყოფება სატესტო რეჟიმში

Site Is Under Construction

Θ

ცეკვა არის ამაღლებული რიტმული გრძნობა, სადაც სული ესაუბრება სულს სხეულის მოძრაობის საშუალებით.

მიხეილ ფოკინი